Analiza porównawcza indywidualnych wkładów koronowo-korzeniowych lanych oraz standardowych kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Michał Biały, Tomasz Dąbrowa, Włodzimierz Więckiewicz1/2013/XLI s. 53–56
Kliknij aby wrócić do spisu treści
53_1_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Biały M., Dąbrowa T., Więckiewicz W. Analiza porównawcza indywidualnych wkładów koronowo-korzeniowych lanych oraz standardowych kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2013;XLI(1):53–56.

Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono właściwości i zastosowanie indywidualnych wkładów koronowo-korzeniowych lanych oraz standardowych kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym. Porównanie indywidualnych wkładów lanych z powszechnie stosowanymi standardowymi wkładami kompozytowymi wzmacnianymi włóknami szklanymi. Na podstawie zebranego piśmiennictwa przedstawiono uzyskane przez różnych autorów: moduł elastyczności, estetykę, trwałość, stosowane cementy, oraz możliwość usunięcia w celu ponownego leczenia endodontycznego wkładów lanych i standardowych kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym. Wytrzymałość i trwałość odbudowy zęba wkładem koronowo-korzeniowym uzależniona jest od jego długości, szerokości, długości ścian korzenia, zespolenia wkładu z tkankami, obciążenia zęba, obecności struktury naddziąsłowej oraz rodzaju materiału, z którego wykonany jest wkład. Jeżeli wkłady koronowo-korzeniowe są prawidłowo zacementowane, to w czasie fizjologicznych obciążeń nie istnieje niebezpieczeństwo ich uszkodzenia niezależnie od materiału z jakiego zostały wykonane.

Słowa kluczowe: lane wkłady koronowo-korzeniowe, wkłady kompozytowe wzmacniane włóknem szklanym, efekt obręczy.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.