Praktyka medyczno-sądowa: możliwe następstwa prawne ekstrakcji niewłaściwego zęba

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Paweł Świderski, Agnieszka Przystańska, Mariusz Glapiński, Dorota Lorkiewicz-Muszyńska1/2014/XLII s. 71–74
Kliknij aby wrócić do spisu treści
71_1_42_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Świderski P., Przystańska A., Glapiński M., Lorkiewicz-Muszyńska D. Praktyka medyczno-sądowa: możliwe następstwa prawne ekstrakcji niewłaściwego zęba. Dental Forum. 2014;XLII(1):71–74.

W pracy przedstawiono opiniowaną przez zespół biegłych, składający się z lekarzy dentystów i lekarza medycyny sądowej, sprawę z powództwa cywilnego o odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych. Pozwany lekarz dentysta usunął pacjentce niewłaściwy ząb (drugi ząb przedtrzonowy górny prawy zamiast drugiego zęba trzonowego górnego prawego). Mimo, że firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej lekarza, pacjentka wystąpiła, w drodze postępowania cywilnego, o odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych i pokrycie kosztów leczenia protetycznego. W wyniku analizy akt, pozornie oczywista sprawa, u której podstaw leżał błąd medyczny, przybrała niespodziewany obrót. Mimo zaniedbań lekarza dentysty polegających na nierzetelnym prowadzeniu dokumentacji medycznej i popełnienia przez niego błędu w postaci usunięcia niewłaściwego zęba, kluczową dla opinii sądowo-lekarskiej okazała się dokumentacja medyczna z innego gabinetu, w którym pacjentka leczyła się kilkanaście dni wcześniej. Z jej zapisów wynikało, że istniały bezwzględne wskazania do usunięcia obu zębów. W opinii wykazano, że lekarz zamienił jedynie kolejność ekstrakcji zębów i w efekcie błąd medyczny okazał się być błędem bezskutkowym. W dyskusji omówiono znaczenie prawidłowo prowadzonej dokumentacji medycznej oraz kwestie medyczno-sądowe istotne dla sprawy.

Słowa kluczowe: błąd lekarski, ekstrakcja, dokumentacja medyczna stomatologiczna.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.