Lokalizacja otworu bródkowego i przebieg pęczka naczyniowo‑nerwowego tętnicy bródkowej oraz ich implikacje kliniczne i diagnostyczne

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Marcin Bartczyszyn, Włodzimierz Więckiewicz1/2015/XLIII s. 51–54
Kliknij aby wrócić do spisu treści
51_1_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Bartczyszyn M., Więckiewicz W. Lokalizacja otworu bródkowego i przebieg pęczka naczyniowo‑nerwowego tętnicy bródkowej oraz ich implikacje kliniczne i diagnostyczne. Dental Forum. 2015;XLIII(1):51–54.

Identyfikacja otworu bródkowego oraz pęczka naczyniowo‑nerwowego tętnicy bródkowej ma zasadnicze znaczenie w diagnostyce przedzabiegowej, poprzedzającej leczenie implantoprotetyczne. Celem pracy jest dokonanie analizy metod lokalizacji otworu bródkowego. Jej wyniki wskazują na możliwe warianty i anomalie w położeniu, jak również w przebiegu nerwu bródkowego. Najbardziej wiarygodną metodą lokalizacji wydaje się być obrazowanie trójwymiarowe z wykorzystaniem stożkowej tomografii komputerowej CBCT, tym niemniej i w tym przypadku notuje się pewien odsetek fałszywie pozytywnych, jak i fałszywie negatywnych wyników.

Słowa kluczowe: otwór bródkowy, tętnica bródkowa, stożkowa tomografia komputerowa, leczenie implantoprotetyczne.

Copyright © 1989–2021 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.