Online paper submission »

Editorial BoardEditor in-Chief

Marzena Wyganowska

Honorary Editors

Ryszard Koczorowski
Teresa Matthews‑Brzozowska

Editorial Secretary

Justyna Opydo‑Szymaczek
Ivo Domagała

Editorial Board

J.P. Bernard (Genewa — Szwajcaria), B. Dorocka‑Bobkowska (Poznań — Polska), B.H. Clarkson (Ann Arbor — USA), A. Czajka‑Jakubowska (Poznań — Polska), T. Gedrange (Drezno — Niemcy), J. Jankun (Toledo — USA), T. Maliński (Ohio — USA), R.A. Mohammad (Ohio — USA), J.W. Nicholson (Londyn — Wlk. Brytania),A. Palti (Baden‑Baden — Niemcy), A.J. Smith (Birmingham — Wlk. Brytania)

Language Editor

Grażyna Dromirecka (Polska)

Statistics Editor

M. Molińska-Glura

Topic Editors

Stomatologia dziecięca — M. Borysewicz‑Lewicka; Stomatologia zachowawcza — A. Surdacka; Endodoncja — K. Grocholewicz; Periodontologia — J. Kowalski; Choroby błon śluzowych — Z. Ślebioda; Protetyka — M. Pryliński; Chirurgia stomatologiczna — M. Szuta; Ortodoncja — B. Kawala; Implantologia — A. Wojtowicz

Reviewers

P. Białożyk, B. Czarnecka, R. Chałas, M. Duda, M. Drohomirecka (Ukraina), P.J. Giannini (USA), B. Frączak, A. Kierklo, A. Kusiak, T. Matthews‑Brzozowska, A. Matthews‑Brzozowski (Niderlandy), I. Różyło‑Kalinowska, E. Mierzwińska‑Nastalska, L. Ni (Chiny), K. Osmola, E. Paszyńska, M. Radwan‑Oczko, E. Skrzypczak‑Jankun (USA), J. Sokołowski, A. Surdacka, A. Szkaradkiewicz‑Karpińska, E. Szponar, S. Talaat (Egipt), W. Więckiewicz, J. Wysokińska‑Miszczuk, M. Uhryn (Ukraina), M. Ziętek
Copyright © 1989–2024 Dental Forum. All rights reserved.