KontaktWydawca

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres

Redakcja DENTAL FORUM
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań

tel.: +48 61 854 70 50
e-mail: dentalforum@amp.edu.pl

Prenumerata

Emilia Szymańska
tel.: +48 61 854 70 78
e-mail: emiliaszym1@wp.pl

Redakcja DF nie odpowieda za treść załączonych reklam.
Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.