Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Zakończenie wzrostu kości czaszki trzewnej a termin implantacji w strefie estetycznej – przegląd systematyczny

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Paweł D. Fudalej, Piotr S. Fudalej1/2017/XLV s. 57–64
Kliknij aby wrócić do spisu treści
57_1_45_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2017.7

Fraza do cytowania: Fudalej P.D., Fudalej P.S. Zakończenie wzrostu kości czaszki trzewnej a termin implantacji w strefie estetycznej – przegląd systematyczny. Dental Forum. 2017;XLV(1):57–64. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2017.7.

Wprowadzenie. Implanty dentystyczne zachowują się tak, jak zęby ankylotyczne, tj. nie przystosowują się do przebudowującej się kości oraz wzrastających zębów sąsiednich. Z tego powodu winny być stosowane wtedy, kiedy wzrost kości czaszki trzewnej jest ukończony. Niektóre badania wykazują, że wzrost kości twarzoczaszki może występować również w okresie dorosłości. Celem tej pracy jest przegląd systematyczny dostępnej literatury pod kątem odnalezienia badań oceniających wzrost kości twarzoczaszki po okresie pokwitania. Materiał i metody. Bazy artykułów PubMed oraz Embase zostały przeszukane celem odnalezienia badań wzdłużnych, w których na podstawie bocznych teleradiogramów głowy oceniany był wzrost kości czaszki trzewnej u mężczyzn starszych niż 17 oraz u kobiet starszych niż 16 lat. Dwóch badaczy przeprowadziło przeszukanie PubMed oraz Embase niezależnie od siebie. Metodologia włączonych badań oceniona została zgodnie z wytycznymi Swedish Council on Technology Assessment in Health Care. Wyniki. W trakcie poszukiwań znaleziono 14 publikacji. Maksymalny wzrost przedniego odcinka czaszki trzewnej (Nasion‑Menton) u mężczyzn wyniósł 4,3 mm. Ta zmiana wystąpiła w okresie 30 lat (od 17 do 47 roku życia; tzn. 0,14 mm na rok). Maksymalny wzrost odcinka Nasion-Menton u kobiet wyniósł 4,5 mm (0,15 mm na rok). Maksymalny wzrost dolnego odcinka czaszki trzewnej (ANS-Menton) u mężczyzn wyniósł 2,5 mm (0,08 mm na rok). Maksymalny wzrost dolnego odcinka czaszki trzewnej (ANS-Menton) u kobiet wyniósł 3,2 mm (0,1 mm na rok). Wnioski. Wzrost kości czaszki trzewnej u kobiet po 16 oraz mężczyzn po 17 roku życia jest stosunkowo niewielki i może mieć ograniczony wpływ na estetykę uzupełnień protetycznych opartych na implantach; jednakże należy być ostrożnym w wyborze metody leczenia / terminu implantacji w przypadkach, gdy planuje się implantację u pacjentów z tzw. uśmiechem dziąsłowym oraz u pacjentów posiadających niepełne kontakty okluzyjne pomiędzy zębami żuchwy i szczęki.

Słowa kluczowe: strefa estetyczna, wzrost czaszkowo-twarzowy, implanty śródkostne, przebudowa kości.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.