Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Wady i zalety wypełniania kanałów gutaperką termoplastyczną – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Gmerek, Mariusz Lipski1/2017/XLV s. 71–76
Kliknij aby wrócić do spisu treści
71_1_45_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2017.9

Fraza do cytowania: Gmerek A., Lipski M. Wady i zalety wypełniania kanałów gutaperką termoplastyczną – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2017;XLV(1):71–76. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2017.9.

Nowoczesne metody wypełniania kanałów korzeniowych za pomocą gutaperki uplastycznionej cieplnie pozwalają na wypełnienie systemu kanałowego w trzech wymiarach. Pomimo zalet systemów gutaperki uplastycznionej termicznie należy zauważyć, że rozgrzana gutaperka wprowadzona do kanału korzeniowego powoduje wzrost temperatury na zewnętrznej powierzchni korzenia wypełnianego zęba. Zęby stałe niedojrzałe, zęby o cienkich ścianach korzenia (zęby sieczne żuchwy) lub zęby z resorpcją wewnętrzną są trudnymi sytuacjami klinicznymi, w których lekarz dentysta musi podjąć decyzję o metodzie wypełnienia kanału. Wyniki badań na temat przyrostu temperatury na zewnętrznej powierzchni korzeni zębów o cienkich ścianach nie są jednoznaczne. W celu określenia, czy metody wypełniania kanałów gutaperką termoplastyczną w zębach o cienkich ścianach są bezpieczne dla tkanek przyzębia, wskazane jest przeprowadzenie większej liczby badań.

Słowa kluczowe: wypełnianie kanału korzeniowego, wzrost temperatury na zewnętrznej powierzchni korzenia, gutaperka termoplastyczna, zęby o cienkich ścianach korzeni.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.