Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Biomarkery choroby Alzheimera w ślinie – przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Marta Bekalarska-Dębek, Marzena Dąbrowska, Anna Surdacka1/2017/XLV s. 83–87
Kliknij aby wrócić do spisu treści
83_1_45_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2017.11

Fraza do cytowania: Bekalarska-Dębek M., Dąbrowska M., Surdacka A. Biomarkery choroby Alzheimera w ślinie – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2017;XLV(1):83–87. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2017.11.

Choroba Alzheimera jest zaburzeniem neurodegeneracyjnym prowadzącym często do śmierci pacjenta. Charakterystycznym objawem tej choroby są zaburzenia pamięci, które spowodowane są zanikiem tkanki mózgowej. Wraz ze wzrostem średniej długości życia zapadalność na tę chorobę wzrasta. Praca stanowi przegląd piśmiennictwa dotyczącego możliwości wczesnej diagnozy choroby Alzheimera na podstawie analizy specyficznych białek (białka Tau i peptydu beta amyloidu 1-42-Aβ42) – biomarkerów pozyskiwanych ze śliny.

Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, ślina, białko Tau, Aβ42, zdrowie jamy ustnej.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.