Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Wydanie 2/2018/XLVILista artykułów zamieszczonych w numerze. Kliknij manuskrypt aby zobaczyć jego streszczenie lub pobierz pełną treść pracy w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cyfrowa wersja wydania (plik PDF): 2_46_2018.pdf

Strony Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
139–144 Insulinoterapia przy użyciu osobistej pompy insulinowej oraz lepsze wyrównanie glikemii związane z mniejszą akumulacją płytki nazębnej u dorosłych chorych na cukrzycę typu 1
Mateusz Tarnowski, Anna Duda‑Sobczak, Dorota Zozulińska‑Ziółkiewicz, Marzena Wyganowska‑Swiątkowska
139_2_46_2018.pdf
145–149 Biopsja wargowych gruczołów ślinowych w diagnostyce zespołu Sjögrena — doświadczenia własne
Katarzyna Błochowiak, Marzena Wyganowska‑Świątkowska
145_2_46_2018.pdf
151–156 Analiza mięśni narządu żucia u dzieci z problemami neurologicznymi
Roksana Malak, Krzysztof Gawriołek, Joanna Borek, Agnieszka Górna, Joanna Samborska, Dorota Sikorska, Marcin Kasperkowicz, Ewa Mojs, Agata Czajka‑Jakubowska, Włodzimierz Samborski
151_2_46_2018.pdf
157–163 Stomatologiczne zachowania prozdrowotne dzieci pięcioletnich — badanie ankietowe rodziców
Renata Śniatała, Karolina Gerreth, Dominika Wychowaniec, Maria Borysewicz‑Lewicka
157_2_46_2018.pdf
165–171 Związek stanu zapalnego tkanek dziąseł z pośrednimi wykładnikami insulinooporności u dorosłych osób z cukrzycą typu 1 — badanie przekrojowe
Mateusz Tarnowski, Anna Duda‑Sobczak, Dorota Zozulińska‑Ziółkiewicz, Marzena Wyganowska‑Swiątkowska
165_2_46_2018.pdf
173–178 Osiągnięcia w dziedzinie żywic kompozytowych w stomatologii klinicznej
Szymon Kubanek, Beata Czarnecka, John W. Nicholson
173_2_46_2018.pdf
179–185 Biomechaniczne aspekty leczenia stomatologicznego z użyciem kompozytów wzmocnionych włóknem (FRC)
Rafał Brożek, Ryszard Koczorowski, Barbara Dorocka‑Bobkowska
179_2_46_2018.pdf
186–193 Stomatologiczne przygotowanie pacjenta do zabiegu transplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych (HCT) na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych
Agnieszka Bogusławska-Kapała, Kazimierz Hałaburda, Izabela Strużycka
186_2_46_2018.pdf
194–201 Współczesne poglądy na temat leczenia periimplantitis — przegląd piśmiennictwa
Magdalena Nowak, Szymon Kubanek, Wiesław Hędzelek
194_2_46_2018.pdf
202–207 Rodzaje i charakterystyka standardowych wkładów koronowo‑korzeniowych — przegląd piśmiennictwa
Agata Kolenda, Rafał Ziarkowski
202_2_46_2018.pdf
208–212 Wpływ palenia tytoniu na wybrane właściwości fizykochemiczne śliny — przegląd piśmiennictwa
Dominika Cichońska, Aida Kusiak
208_2_46_2018.pdf
213–219 Halitoza — etiologia, diagnostyka i leczenie — przegląd piśmiennictwa
Magdalena Nowak, Wiesław Hędzelek
213_2_46_2018.pdf
220–224 Niefluorkowe systemy do remineralizacji zębów
Elżbieta Paszyńska, Tomasz Dąbkowski, Katarzyna Leszczyńska, Justyna Otulakowska-Skrzyńska, Szymon Rzątowski, Anna Pawłowska-Lis, Aneta Olszewska, Anna Ratoń, Maria Gawriołek
220_2_46_2018.pdf
225–233 Ślina jako płyn biologiczny w diagnostyce chorób ogólnoustrojowych — przegląd piśmiennictwa
Kacper Nijakowski, Anna Surdacka
225_2_46_2018.pdf
235–243 Fotofunkcjonalizacja: rehabilitacja pełnego łuku zębowego z natychmiastowym obciążeniem — opis przypadku
Marco Roy, Adam Piosik, Wieslaw Hedzelek
235_2_46_2018.pdf
244–247 Olbrzymi gruczolak wielopostaciowy podniebienia
Katarzyna Błochowiak, Bartłomiej Kamiński, Marzena Wyganowska-Świątkowska
244_2_46_2018.pdf
248–254 Wielokanałowe drugie zęby przedtrzonowe szczęki — opis przypadków
Kacper Nijakowski, Aleksandra Klimek, Kinga Andrysiak, Zuzanna Dorawa, Filip Fagiewicz, Karolina Soboczyńska, Anna Surdacka
248_2_46_2018.pdf
255–260 Zastosowanie materiału elastycznego do podścieleń protez ruchomych w leczeniu protetycznym pacjentów w wieku senioralnym z rozszczepem podniebienia — opis przypadku
Zbigniew Kucharski
255_2_46_2018.pdf
261–267 Przewlekłe zapalenie drobnych gruczołów ślinowych u pacjentki z liszajem twardzinowym — opis przypadku
Adrian Królak, Natalia Lewkowicz
261_2_46_2018.pdf
269–271 7. Międzynarodowy Kongres BEGO SEMADOS w Warszawie — sprawozdanie
Katarzyna Konieczna‑Piżuch
269_2_46_2018.pdf
Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.