Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Możliwości wykorzystania nanotechnologii w stomatologii

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Dominika Sypniewska‑Kawka, Elżbieta Paszyńska2/2016/XLIV s. 53–58
Kliknij aby wrócić do spisu treści
53_2_44_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.25

Fraza do cytowania: Sypniewska‑Kawka D., Paszyńska E. Możliwości wykorzystania nanotechnologii w stomatologii. Dental Forum. 2016;XLIV(2):53–58. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.25.

Nanotechnologia zajmuje się wytwarzaniem elementów o rozmiarach lub tolerancji wymiarów w przedziale 0,1–100 nm, ich zastosowaniem poprzez budowę nanosystemów oraz zwiększeniem miniaturyzacji. W ostatnich dekadach rozwój tej gałęzi nauki spowodował wzrost wykorzystania nanocząsteczek na różnych polach działania, w tym w stomatologii. Celem pracy jest przedstawienie znaczenia nanotechnologii w stomatologii i jej wpływu na diagnostykę, profilaktykę oraz działania lecznicze. W pracy przedstawiono udział nanotechnologii w diagnostyce nowotworów jamy ustnej, wykrywaniu czynników prozapalnych w chorobach przyzębia, a także zastosowanie nanocząsteczek w preparatach stosowanych w profilaktyce i w materiałach stomatologicznych. Nanostomatologia wydaje się być stomatologią przyszłości, cząsteczki w skali nano otwierają drogę do wcześniej niedostępnych metod, chociażby mikroskop sił atomowych (AFM). Nanocząsteczki stają się nośnikami mogącymi dotrzeć do wcześniej niedostępnych struktur. Użycie nanocząsteczek w materiałach kompozytowych i ceramicznych wpłynęło na poprawę ich trwałości, estetyki oraz właściwości antybakteryjne.

Słowa kluczowe: nanotechnologia, nanocząsteczki, materiały stomatologiczne, stomatologia.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.