Insulinoterapia przy użyciu osobistej pompy insulinowej oraz lepsze wyrównanie glikemii związane z mniejszą akumulacją płytki nazębnej u dorosłych chorych na cukrzycę typu 1

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Mateusz Tarnowski, Anna Duda‑Sobczak, Dorota Zozulińska‑Ziółkiewicz, Marzena Wyganowska‑Swiątkowska2/2018/XLVI s. 11–16
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.20

Fraza do cytowania: Tarnowski M., Duda‑Sobczak A., Zozulińska‑Ziółkiewicz D., Wyganowska‑Swiątkowska M. Insulinoterapia przy użyciu osobistej pompy insulinowej oraz lepsze wyrównanie glikemii związane z mniejszą akumulacją płytki nazębnej u dorosłych chorych na cukrzycę typu 1. Dental Forum. 2018;XLVI(2):11–16. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.20.

Wstęp. Hemoglobina glikowana A1c (HbA1c) jest uznanym, standardowym wskaźnikiem oceny wyrównania metabolicznego cukrzycy i odzwierciedla ryzyko powikłań neurowaskularnych. Do typowych powikłań cukrzycy w jamie ustnej zalicza się przewlekłe i zaostrzone stany zapalne dziąseł i przyzębia, które same również zwiększają insulinooporność i zaburzają wyrównanie metaboliczne. Badania dowodzą, że istnieje wyraźny związek między stopniem wyrównania metabolicznego, wyrażonego oceną HbA1c a zdrowiem jamy ustnej u pacjentów z cukrzycą typu 1, przy czym im gorsze wyrównanie metaboliczne tym nasilenie objawów gingivitis większe, nawet przy dobrej higienie. W cukrzycy typu 1 rekomendowaną metodą leczenia jest intensywna funkcjonalnaą insulinoterapia (IFIT), w której dawka insuliny jest precyzyjnie szacowana względem aktualnego zapotrzebowania na insulinę. IFIT realizowana jest w formie wielokrotnych wstrzyknięć insuliny lub za pomocą osobistej pompy insulinowej. Cel. Porównanie akumulacji płytki nazębnej u dorosłych osób z cukrzycą typu 1 leczonych metodą wielokrotnych wstrzyknięć insuliny lub ciągłego podskórnego wlewu insuliny za pomocą osobistej pompy insulinowej. Materiał i metody. Do badania włączono 402 osoby (171 mężczyzn) z cukrzycą typu 1, w wieku 18–45 lat, z medianą trwania cukrzycy 12,5 roku. Dokonano pomiarów antropometrycznych, oznaczenia HbA1c, CRP, T‑Chol. Przeprowadzono badanie stomatologiczne z oceną API. Grupę pacjentów podzielono w zależności od sposobu leczenia na MDI (wielokrotne wstrzyknięcia insuliny) oraz OPI (z osobistą pompą insulinową). Wyniki. Grupę OPI stanowiło 47% osób badanych. Charakteryzowali się: młodszym wiekiem, niższym BMI, niższym odsetkiem HbA1c, niższym stężeniem T‑Chol i niższymi wartościami hs‑CRP niż pacjenci z grupy MDI. Między grupami nie zaobserwowano różnic w zakresie płci i czasu trwania choroby; przy czym większość palaczy należała do grupy MDI. Wykazano dodatnią korelację API z wiekiem, HbA1c, T‑Chol, hs‑CRP, BMI. Leczenie OPI i płeć żeńska korelowała ujemnie API. W analizie regresji wieloczynnikowej niższa HbA1c i leczenie OPI były związane z niższym API niezależnie od wieku, płci, palenia papierosów i pozostałych czynników.

Słowa kluczowe: cukrzyca typu 1, zapalenie dziąseł, płytka nazębna, wielokrotne wstrzyknięcia insuliny, ciągły podskórny wlew insuliny, osobista pompa insulinowa..

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.