105th World FDI Congress in Madrid – a report

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Rafał Brożek2/2017/XLV s. 119–121
Click to return to issue contents

Digital version of article (in PDF file)

Fraza do cytowania: Brożek R. 105th World FDI Congress in Madrid – a report. Dental Forum. 2017;XLV(2):119–121.Key words: .

Copyright © 1989–2018 Dental Forum. All rights reserved.