Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Akademia Pierre Faucharda podczas Światowego Kongresu FDI w Poznaniu

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Elżbieta Mierzwińska‑Nastalska, Katarzyna Gerreth, Zbigniew Klimek2/2016/XLIV s. 107–110
Kliknij aby wrócić do spisu treści
107_2_44_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Mierzwińska‑Nastalska E., Gerreth K., Klimek Z. Akademia Pierre Faucharda podczas Światowego Kongresu FDI w Poznaniu. Dental Forum. 2016;XLIV(2):107–110.

W czasie trwania kongresu FDI w Poznaniu w dniu 9 września br. miały miejsce trzy następujące wydarzenia organizowane przez Akademię Pierre Faucharda: – 4 Europejska Konferencja Akademii Pierre Faucharda, – nadzwyczajne walne zebranie członków APF Sekcji Polskiej, – uroczysta kolacja członków APF obecnych na tegorocznym kongresie FDI, połączona z 80. rocznicą powstania Akademii Pierre Faucharda. Europejska Konferencja Akademii Pierre Faucharda zorganizowana została przez koordynatora Regionu 1 APF (Europa, Środkowy Wschód, Afryka) dr Franka Brauna z Niemiec w poznańskim City Park Hotelu. Obecny na niej był prezydent elekt APF – dr Barry Feder z USA. Ze strony polskiej uczestniczyli w niej: przewodnicząca Sekcji Polskiej prof. Elżbieta Mierzwińska‑Nastalska, sekretarz Sekcji dr Zbigniew Klimek i dr n. med. Katarzyna Gerreth.

Słowa kluczowe: .

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.