Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Rehabilitacja protetyczna pacjenta z zespołem Kelly’ego – opis przypadku

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Sebastian Farmas, Andrzej Gala1/2017/XLV s. 105–112
Kliknij aby wrócić do spisu treści
105_1_45_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2017.14

Fraza do cytowania: Farmas S., Gala A. Rehabilitacja protetyczna pacjenta z zespołem Kelly’ego – opis przypadku. Dental Forum. 2017;XLV(1):105–112. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2017.14.

Zespół kombinowany Kelly’ego występuje u pacjentów z brakami C2 wg Eichnera, użytkujących protezy akrylowe: całkowite w szczęce oraz protezy częściowe uzupełniające braki skrzydłowe w żuchwie lub wyłącznie protezę górną. Do charakterystycznych objawów klinicznych tego zespołu należą: utrata kości wyrostka zębodołowego w przednim odcinku szczęki, rozrost guzów wyrostka zębodołowego szczęki, rozrost brodawkowaty błony śluzowej w centralnej części podniebienia twardego, zanik kości części zębodołowej żuchwy, ekstruzja zębów dolnych. Wszystkie te czynniki utrudniają skuteczne leczenie protetyczne. Lekarze dentyści starają się przezwyciężyć trudności związane z tym syndromem poprzez właściwe zaplanowanie postępowania, które w wielu przypadkach wymaga współpracy ze specjalistą z zakresu chirurgii stomatologicznej. W ramach leczenia przedprotetycznego konieczne jest przeprowadzenie zabiegów: korekty rozrostu guza/ów wyrostka zębodołowego szczęki, przerośniętych, nadmiernie ruchomych tkanek miękkich, wszczepienia implantów przy uzupełnieniach typu overdenture itp. Pomimo przewagi leczenia implantoprotetycznego nad pozostałymi metodami, duża liczba pacjentów wymaga – z powodów finansowych i medycznych – zastosowania konwencjonalnych protez ruchomych. W artykule przedstawiono przypadek rehabilitacji pacjentki z zespołem Kelly’ego i omówiono możliwości rozwiązania potencjalnych problemów.

Słowa kluczowe: zespół kombinowany, rozrost włóknisty guza wyrostka zębodołowego szczęki, rozrost brodawkowaty podniebienia, proteza akrylowa częściowa dolna, proteza nakładowa.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.