Niefluorkowe systemy do remineralizacji zębów

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Elżbieta Paszyńska, Tomasz Dąbkowski, Katarzyna Leszczyńska, Justyna Otulakowska-Skrzyńska, Szymon Rzątowski, Anna Pawłowska-Lis, Aneta Olszewska, Anna Ratoń, Maria Gawriołek2/2018/XLVI s. 91–95
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.32

Fraza do cytowania: Paszyńska E., Dąbkowski T., Leszczyńska K., Otulakowska-Skrzyńska J., Rzątowski S., Pawłowska-Lis A., Olszewska A., Ratoń A., Gawriołek M. Niefluorkowe systemy do remineralizacji zębów. Dental Forum. 2018;XLVI(2):91–95. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.32.

Pomino, że ślina ludzka posiada zdolności remineralizacyjne, ze względu na obecność podstawowych składników mineralnych i pierwiastków śladowych, jej działanie w przypadkach próchnicy początkowej jest niewystarczające. Konieczne jest wzmocnienie tego procesu nie tylko przez fluor zawarty w pastach do zębów, ale poprzez nowe środki remineralizujące wapniowo‑fosforanowe, które mogą wpływać na przywrócenie utraconych minerałów szkliwa na drodze wymiany jonowej, jak i mechanicznego wbudowywania w krystaliczna strukturę szkliwa. Olbrzymia ilość badań nad przydatnością materiałów zdolnych do remineralizacji szkliwa przekonuje o możliwości zastosowania ich w stomatologii. Wśród wprowadzonych obecnie do sprzedaży komercyjnej, należy wyróżnić takie środki jak fosforan trójwapniowy (TCP), fosforokrzemian wapniowo‑sodowy, arginina‑węglan wapnia, amorficzny fosforan wapnia w kompleksie CPP‑ACP, oraz nanohydroksyapatyt (HA/HAP). Jednakże, najbardziej niezależnym biomateriałem, który by swym składem, budową i wynikającymi właściwościami przypominał minerały ludzkiego zęba wydają się syntetyczne nanohydroksyapatyty. Przedstawione z pracy wyniki aktualnych badań in vitro i in vivo mogą być cenną wskazówką dla studentów stomatologii, a także praktykujących lekarzy dentystów.

Słowa kluczowe: remineralizacja zębów, próchnica początkowa, niefluorkowe systemy, nanohydroksyapatyty, szkliwo.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.