Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Ryszard Koczorowski - opublikowane praceLista artykułów, których autorem lub współautorem jest Ryszard Koczorowski.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Ocena in vitro stabilności koloru stomatologicznych tymczasowych materiałów kompozytowych
Ryszard Koczorowski, Kamila Linkowska-Świdzińska, Teodor Świdziński, Igor Khmelinskii, Marek Sikorski
11_1_42_2014.pdf
Działanie preparatu Dentofresh® na grzyby drożdżopodobne
Marlena Dudek‑Makuch, Krzysztof Makuch, Ryszard Koczorowski, Anna Kędzia, Anna Michalak
11_1_43_2015.pdf
Zespół kombinowany Kelly'ego jako kliniczny problem rekonstrukcyjny
Ryszard Koczorowski, Jolanta Sielska
35_1_43_2015.pdf
Zjawisko osteopercepcji u pacjentów zaopatrzonych w implantoprotezy zębowe – przegląd piśmiennictwa
Małgorzata Bielińska, Ryszard Koczorowski
51_2_42_2014.pdf
Jakość życia związana ze zdrowiem jamy ustnej wśród pacjentów użytkujących protezy całkowite
Małgorzata Gałczyńska‑Rusin, Ryszard Koczorowski
11_1_44_2016.pdf
Leczenie protetyczne u pacjentów z akromegalią – opis przypadków
Alicja Winiarska, Ryszard Koczorowski, Marek Ruchała, Krzysztof Michałek
91_1_44_2016.pdf
Współczesne możliwości odbudowy uzębienia u starszych bezzębnych pacjentów
Ryszard Koczorowski, Jolanta Sielska
67_2_43_2015.pdf
Źródła komórek macierzystych w obrębie jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa
Rafał Brożek, Maciej Kurpisz, Ryszard Koczorowski
41_2_44_2016.pdf
Całkowite protezy nakładowe oparte na strukturach belkowych implantów śródkostnych
Ryszard Koczorowski
65_2_44_2016.pdf
Metody oceny integracji implantów zębowych z tkanką kostną – przegląd piśmiennictwa
Małgorzata Bielińska, Ryszard Koczorowski
51_1_45_2017.pdf
Augmentacja kości z wykorzystaniem mezenchymalnych komórek macierzystych – przegląd piśmiennictwa
Rafał Brożek, Maciej Kurpisz, Ryszard Koczorowski
89_1_45_2017.pdf
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą piezohydrodynamiczną z modyfikacją własną – opis przypadków
Grzegorz Ziętek, Ryszard Koczorowski
97_1_45_2017.pdf
Rudolf Willi Sarrazin (1906–1974)
Ryszard Koczorowski
119_1_45_2017.pdf
Komputerowa analiza zwarcia w grupie osób z akromegalią
Alicja Winiarska, Ryszard Koczorowski, Marcin Winiarski
31_2_45_2017.pdf
Propagacja fal akustycznych drogą przewodnictwa kostnego poprzez śródkostne wszczepy stomatologiczne oraz zęby u pacjentów zaopatrzonych w tytanowe implanty zębowe
Małgorzata Bielińska, Ryszard Koczorowski
11_1_46_2018.pdf
Wchłanianie wody przez wybrane materiały polimerowe, stosowane w stałych i ruchomych protezach zębowych — badania eksperymentalne
Rafał Brożek, Elżbieta Paszyńska, Ryszard Koczorowski, Barbara Dorocka‑Bobkowska
25_1_46_2018.pdf
Biomechaniczne aspekty leczenia stomatologicznego z użyciem kompozytów wzmocnionych włóknem (FRC)
Rafał Brożek, Ryszard Koczorowski, Barbara Dorocka‑Bobkowska
179_2_46_2018.pdf
Copyright © 1989–2023 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.