Zgłaszanie manuskryptów on-line »

- opublikowane praceLista artykułów, których autorem lub współautorem jest .

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Zastosowanie alginatowej masy wyciskowej do kontrolowanego wydzielania fusydanu sodu
Beata Czarnecka, John W. Nicholson
11_2_41_2013.pdf
Ocena potencjału proliferacji i zdolności formowania kolonii in vitro przez komórki izolowane z miazgi ludzkiego zęba (DPSC) oraz brodawki wierzchołkowej (SCAP) hodowane w warunkach standardowych oraz stymulujących różnicowanie
Ewa Chomik, Paulina Bautembach-Koberda, Katarzyna Schütz, Tadeusz Pawełczyk, Izabela Maciejewska
15_2_41_2013.pdf
Poziom higieny jamy ustnej i zachowania prozdrowotne w odniesieniu do jamy ustnej wśród osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego
Mariusz Bochniak, Aida Kusiak, Andrzej Rynkiewicz
25_2_41_2013.pdf
Skuteczność terapii laserowej w eliminacji objawów stomatopatii protetycznej w grupie pacjentek z osteoporozą i niekorzystnymi warunkami podłoża protetycznego
Kamila Wróbel, Krzysztof Majchrzak, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Krystyna Rusiniak-Kubik
33_2_41_2013.pdf
Postępowanie kliniczne i laboratoryjne w wykonawstwie stabilizacyjnej szyny zwarciowej
Mieszko Więckiewicz
39_2_41_2013.pdf
Ergonomia w pracy zawodowej lekarza dentysty – badania ankietowe
Grzegorz Hille, Anna Seget, Jolanta Pytko-Polończyk
45_2_41_2013.pdf
Aparaty wewnątrzustne używane do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego i chrapania – przegląd piśmiennictwa
Kamil Wojciechowski, Jakub Błachowiak, Mieszko Więckiewicz2
53_2_41_2013.pdf
Otyłość i jej wykładniki w jamie ustnej – przegląd piśmiennictwa
Anna Lehmann-Kalata, Anna Surdacka, Edyta Ciężka-Hsiao
57_2_41_2013.pdf
Przegląd stosowanych szyn zgryzowych w leczeniu zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego – na podstawie piśmiennictwa
Małgorzata Chruściel-Nogalska, Dominika Polak-Majcher, Bartosz Dalewski, Bogumiła Frączak
63_2_41_2013.pdf
Galwanoforming jako alternatywa dla złożonych uzupełnień protetycznych
Michał Biały, Tomasz Dąbrowa, Włodzimierz Więckiewicz
69_2_41_2013.pdf
Etiologia zgryzu otwartego
Agnieszka Sieja, Katarzyna Potoczek, Michał Sarul, Beata Kawala
73_2_41_2013.pdf
Martwica kości szczęk w wyniku stosowania bisfosfonianów. Przegląd piśmiennictwa
Szymon Frank, Katarzyna Fiołna, Andrzej Wojtowicz
79_2_41_2013.pdf
Zadania lekarza dentysty w identyfikacji ofiar katastrof – wytyczne i formularze Interpolu
Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Mariusz Glapiński, Agnieszka Przystańska
83_2_41_2013.pdf
Terapia laserowa wykorzystana w kamicy ślinowej
Bartłomiej Szpyrka, Grażyna Grzesiak-Janas
89_2_41_2013.pdf
Wczesna rehabilitacja protetyczna młodocianego pacjenta z rodzinnie występującym zespołem dysplazji ektodermalnej – opis przypadku
Jakub Hadzik, Agnieszka Wasik, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska
93_2_41_2013.pdf
Rzadki przypadek olbrzymiej torbieli zębopochodnej żuchwy
Katarzyna Błochowiak, Joanna Pluskota, Stanisław Grajewski, Jerzy Sokalski
99_2_41_2013.pdf
Trudności w adaptacji protezy całkowitej dolnej – opis przypadku
Agnieszka Nowakowska, Tomasz Dąbrowa
103_2_41_2013.pdf
Leczenie zgryzu przewieszonego w zakresie pojedynczych zębów. Opis dwóch przypadków z 2,5-rocznymi obserwacjami odległymi
Beata Rucińska-Grygiel
107_2_41_2013.pdf
Leczenie zgryzu urazowego poprzez odtworzenie prowadzenia kłowego diagnozowane aparatem T-Scan III – opis przypadku
Mariusz Bołzan, Elżbieta Dembowska
115_2_41_2013.pdf
8. Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI w Krakowie – sprawozdanie
Krzysztof Makuch
121_2_41_2013.pdf
Spotkanie Sekcji Polskiej Akademii Pierre-Faucharda
Artykuł redakcyjny
123_2_41_2013.pdf
Porównanie wielkości generowanej siły ugięcia klamer lanych protez szkieletowych o przekroju półokrągłym, odlewanych dwiema różnymi metodami, w badaniu laboratoryjnym
Krzysztof Andruch
13_1_41_2013.pdf
Ocena stanu jamy ustnej i występowania Candida u ogólnie zdrowych polskich i zagranicznych studentów stomatologii
Ewa Krawiecka, Mariusz Jankowski, Joanna Kryś, Małgorzata Radecka, Marta Smoczyńska-Marczak, Izabela Piotrowska, Elżbieta Szponar
21_1_41_2013.pdf
Ocena skuteczności klinicznej płukanki Dentofresh®
Tomasz Konopka, Dariusz Chrzęszczyk, Łukasz Zawada
27_1_41_2013.pdf
Stan zębów dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego
Monika Szmidt, Justyna Pol, Katarzyna Barczak, Jadwiga Buczkowska-Radlińska
33_1_41_2013.pdf
Wpływ wysiłku podczas testu progresywnego na stężenie wapnia w spoczynkowej ślinie mieszanej
Zbigniew Kozłowski, Małgorzata Radwan-Oczko
37_1_41_2013.pdf
Badania porównawcze tradycyjnego stomatologicznego leczenia chirurgicznego i leczenia przy użyciu lasera CO2 z uwzględnieniem subiektywnych doznań pacjentów
Dobrochna Zeńczak-Więckiewicz, Iwona Bednarz, Konstanty Sławecki, Paweł Kubasiewicz
43_1_41_2013.pdf
Wybrane metody wczesnej diagnostyki nowotworowej w jamie ustnej – przegląd piśmiennictwa
Piotr Wesołowski, Katarzyna Mańka-Malara, Izabela Strużycka, Andrzej Wojtowicz
49_1_41_2013.pdf
Analiza porównawcza indywidualnych wkładów koronowo-korzeniowych lanych oraz standardowych kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym – przegląd piśmiennictwa
Michał Biały, Tomasz Dąbrowa, Włodzimierz Więckiewicz
53_1_41_2013.pdf
Terapia manualna w leczeniu zespołu bólu mięśniowo-powięziowego w przebiegu bruksizmu
Daria Czajkowska, Przemysław Lisiński, Włodzimierz Samborski
57_1_41_2013.pdf
Adhezja bakterii do materiałów dentystycznych – przegląd piśmiennictwa
Urszula Merta, Grażyna Wiśniewska
65_1_41_2013.pdf
Znaczenie wybranych szczegółów anatomicznych zatok szczękowych w planowaniu leczenia stomatologicznego – przegląd piśmiennictwa
Katarzyna Marszał
69_1_41_2013.pdf
Tytan – właściwości i zastosowanie w protetyce stomatologicznej
Bożena Jedynak, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
75_1_41_2013.pdf
Rozpowszechnienie Helicobacter pylori w jamie ustnej – przegląd piśmiennictwa
Magdalena Kazanowska-Dygdała, Małgorzata Radwan-Oczko
79_1_41_2013.pdf
Problemy leczenia zachowawczego pacjentów geriatrycznych
Joanna Kunert, Stefania Brauman-Furmanek
83_1_41_2013.pdf
Extensive orbital damage as a result of maxillary sinus surgery – a case report and literature review
Krzysztof Osmola, Marian T. Nowaczyk, Doni M. Allecou
91_1_41_2013.pdf
Zatrzymane kły szczęki w ortodontycznym ujęciu diagnostycznym – przegląd piśmiennictwa
Maciej Koczorowski, Agata Tuczyńska
95_1_41_2013.pdf
Rola lekarza dentysty w zespole medyczno-sądowym
Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Agnieszka Przystańska, Mariusz Glapiński, Marzena Łabęcka
101_1_41_2013.pdf
Techniki hydrokinetyczne jako nowe metody podnoszenia błony śluzowej dna zatoki szczękowej przy jednoczasowej instalacji implantów. Doniesienie wstępne
Edyta Jaworska, Marek Rybicki, Bartłomiej Szczodry, Michał Jonasz, Danuta Samolczyk-Wanyura
105_1_41_2013.pdf
12-letnie obserwacje kliniczne zaczepów teleskopowych zastosowanych w protezach ruchomych – opis przypadków
Tomasz Dąbrowa, Włodzimierz Więckiewicz
113_1_41_2013.pdf
Komplikacje podczas zabiegu operacyjnego usuwania zęba mądrości – opis przypadku
Ewa Czechowska, Małgorzata Rydzewska-Lipińska, Patryk Szubert, Jerzy Sokalski
119_1_41_2013.pdf
Dwudziestolecie Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Maciej Koralewski
123_1_41_2013.pdf
I Mistrzostwa Polski Stomatologów w tenisie ziemnym Poznań – Kortowo 2012
Rafał Brożek
125_1_41_2013.pdf
Ocena in vitro stabilności koloru stomatologicznych tymczasowych materiałów kompozytowych
Ryszard Koczorowski, Kamila Linkowska-Świdzińska, Teodor Świdziński, Igor Khmelinskii, Marek Sikorski
11_1_42_2014.pdf
Kliniczne znaczenie dwupoziomowego pomiaru wartości PVT Periotestu w badaniu stabilizacji implantów śródkostnych in vivo
Krzysztof Andruch
19_1_42_2014.pdf
Wybrane zaburzenia zębowe pacjentów z całkowitym jednostronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego
Marzena Onoszko, Anna Wojtaszek-Słomińska
27_1_42_2014.pdf
Ocena siły wiązania kleju ortodontycznego Grengloo ze szkliwem bydlęcym w zależności od rodzaju zastosowanego zamka ortodontycznego. Badanie in vitro
Tomasz Ogiński, Agnieszka Szust, Beata Kawala
33_1_42_2014.pdf
Ocena rozkładu kontaktów okluzyjnych u pacjentów z pojedynczymi brakami uzębienia – doniesienie wstępne
Andrzej Gala, Małgorzata Pihut, Grażyna Wiśniewska, Szymon Majewski
37_1_42_2014.pdf
Ocena międzyzębowych kontaktów interproksymalnych u pacjentów ze zredukowanym łukiem zębowym w aspekcie zasadności rehabilitacji protetycznej
Piotr Napadłek, Halina Panek, Włodzimierz Więckiewicz
43_1_42_2014.pdf
Porównanie jakości cyfrowych zdjęć wewnątrzustnych wykonywanych w chirurgii stomatologicznej za pomocą prostego aparatu kompaktowego w świetle unitu stomatologicznego oraz lustrzanką z zestawem do makrofotografii
Paweł Milner, Grażyna Grzesiak-Janas
49_1_42_2014.pdf
Implant based versus endodontic treatment concepts for anterior teeth
Andrzej Szwarczyński
57_1_42_2014.pdf
Skuteczność powidonku jodyny (PVP-I) w leczeniu choroby próchnicowej u dzieci. Systematyczny przegląd piśmiennictwa
Michał Gefrerer, Jadwiga Janicha, Dorota Olczak-Kowalczyk
65_1_42_2014.pdf
Praktyka medyczno-sądowa: możliwe następstwa prawne ekstrakcji niewłaściwego zęba
Paweł Świderski, Agnieszka Przystańska, Mariusz Glapiński, Dorota Lorkiewicz-Muszyńska
71_1_42_2014.pdf
Wykorzystanie elektromiografii w ortopedii szczękowej – systematyczny przegląd badań oryginalnych
Krzysztof Woźniak, Dagmara Piątkowska
75_1_42_2014.pdf
Etiologia i diagnostyka nadwrażliwości zębiny – przegląd piśmiennictwa
Joanna Zielińska-Zborowska, Paulina Buczkowska-Puślecka, Anna Wędrychowicz-Welman, Marta Mrall-Wechta
83_1_42_2014.pdf
Zastosowanie lasera Er:YAG w zabiegach chirurgii stomatologicznej
Krzysztof Sidorowicz, Katarzyna Błochowiak, Jerzy Sokalski
87_1_42_2014.pdf
Zgryz przewieszony – epidemiologia wady, przyczyny powstawania i metody leczenia
Beata Rucińska-Grygiel
93_1_42_2014.pdf
Stan przyzębia a przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) – przegląd piśmiennictwa
Barbara Molęda-Ciszewska, Aida Kusiak
99_1_42_2014.pdf
Zastosowanie analizy fraktalnej do oceny tkanki kostnej
Joanna Kąkolewska, Marek Kuras, Jerzy Sokalski, Tomasz Kulczyk
103_1_42_2014.pdf
Aspergiloza zatoki szczękowej – opis przypadku
Tomasz Pełczyński, Samir Rahma, Marian T. Nowaczyk, Marcin Marcinkowski
107_1_42_2014.pdf
Cechy systemu implantów stomatologicznych i ich potencjalny wpływ na uzyskanie i utrzymanie efektu estetycznego
Richard J. Lazzara
111_1_42_2014.pdf
Sprawozdanie z X Międzynarodowego Kongresu Medycyny Estetycznej w Moskwie
Tomasz Stanglewicz
119_1_42_2014.pdf
Działanie preparatu Dentofresh® na grzyby drożdżopodobne
Marlena Dudek‑Makuch, Krzysztof Makuch, Ryszard Koczorowski, Anna Kędzia, Anna Michalak
11_1_43_2015.pdf
Przydatność pasty do zębów z dodatkiem fluoru i strontu do remineralizacji szkliwa – badania in situ
Anna Surdacka, Bogdan Stachecki, Elżbieta Kaczmarek
17_1_43_2015.pdf
Ocena gęstości optycznej materiałów służących do wypełniania kanałów z szerokim otworem wierzchołkowym
Joanna Możyńska, Kinga Kaczor, Marcin Metlerski, Alicja Nowicka
23_1_43_2015.pdf
Kąt nachylenia zęba trzeciego trzonowego dolnego a możliwość jego wyrznięcia – doniesienie wstępne
Barbara Szkarłat, Anna Wojtaszek‑Słomińska, Dorota Renkielska
29_1_43_2015.pdf
Zespół kombinowany Kelly'ego jako kliniczny problem rekonstrukcyjny
Ryszard Koczorowski, Jolanta Sielska
35_1_43_2015.pdf
Mnogie kostniaki zewnątrzkostne
Anna Janas, Piotr Osica
41_1_43_2015.pdf
Analiza czynników predysponujących do powikłań po chirurgicznym usunięciu zębów mądrości w żuchwie
Patryk Szubert, Michał Jankowski, Mateusz Krajecki, Anna Jankowska‑Wika, Jerzy Sokalski
45_1_43_2015.pdf
Lokalizacja otworu bródkowego i przebieg pęczka naczyniowo‑nerwowego tętnicy bródkowej oraz ich implikacje kliniczne i diagnostyczne
Marcin Bartczyszyn, Włodzimierz Więckiewicz
51_1_43_2015.pdf
Postęp badań nad zastosowaniem probiotyków w stomatologii
Anna K. Szkaradkiewicz
55_1_43_2015.pdf
Karmienie piersią a próchnica u niemowląt i małych dzieci – przegląd piśmiennictwa
Agnieszka Lewicka-Rabska, Anna Felińczak, Karolina Gerreth
61_1_43_2015.pdf
Zespół obturacyjnego bezdechu podczas snu – podstawy diagnostyki i leczenia
Małgorzata Chruściel‑Nogalska, Małgorzata Kozak, Halina Ey‑Chmielewska
65_1_43_2015.pdf
Połowiczy niedorozwój twarzy – przegląd piśmiennictwa
Renata Turska‑Malinska, Dorota Cudziło
71_1_43_2015.pdf
Metody oceny gojenia tkanek przyzębia po terapii periodontologicznej
Katarzyna Suckiel‑Papiór, Małgorzata Radwan‑Oczko
75_1_43_2015.pdf
Współczesne poglądy na temat leczenia aft nawracających – przegląd piśmiennictwa
Izabela Tyszkiewicz, Zbigniew Kozłowski
83_1_43_2015.pdf
Utrata twardych tkanek zębów niepróchnicowego pochodzenia w aspekcie erozji
Anna Walerczyk, Elżbieta Paszyńska, Anna Surdacka
89_1_43_2015.pdf
Wpływ obecności wad zgryzu, leczenia ortodontycznego oraz zaburzeń okluzji na dysfunkcje stawów skroniowo‑żuchwowych – przegląd piśmiennictwa
Arleta Głowacka, Zina Nutheer Mustafa, Ewa Żak, Paulina Lewicka, Katarzyna Mehr
97_1_43_2015.pdf
Ortodontyczno‑chirurgiczne leczenie pacjenta z progenią – opis przypadku
Arleta Glowacka, Agata Tuczynska, Maciej Koczorowski
103_1_43_2015.pdf
Zespół Crouzona – opis przypadku
Anna Janas, Piotr Osica, Rafał Stelmach, Jolanta Białkowska‑Głowacka
107_1_43_2015.pdf
5. Kongres Bego Implant Systems
Monika Żmuda
111_1_43_2015.pdf
„Kompobond” – kompozyt czy bond? Własne obserwacje kliniczne zastosowania materiału Vertise Flow
Renata Chałas, Katarzyna Kamińska‑Pikiewicz, Joanna Zubrzycka‑Wróbel, Agnieszka Sochaczewska‑Dolecka, Teresa Bachanek
11_2_42_2014.pdf
Ocena dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych po operacji ortognatycznej – anamnestyczny i kliniczny wskaźnik Helkimo
Artur Matthews‑Brzozowski, Anna Böhm, Elżbieta Kaczmarek
17_2_42_2014.pdf
Ocena nasilenia bruksizmu u pacjentów ze zredukowanym łukiem zębowym
Piotr Napadłek, Halina Panek, Włodzimierz Więckiewicz
23_2_42_2014.pdf
Wykorzystanie lasera CO2 w leczeniu tłuszczaków
Piotr Osica, Anna Janas
27_2_42_2014.pdf
Objawy dysplazji ektodermalnej według klasyfikacji Freire‑Maia i Pinheiro
Małgorzata Zadurska, Konrad Perkowski, Magdalena Marczyńska‑Stolarek, Agnieszka Osmólska‑Bogucka, Adrianna Rakowska, Lidia Rudnicka
33_2_42_2014.pdf
Język geograficzny – przegląd współczesnego piśmiennictwa i opis przypadku
Monika Nastaj, Aleksandra Jagnicka, Ewelina Szyszkowska-Kniaź, Joanna Wysokińska-Miszczuk
39_2_42_2014.pdf
Postępowanie ortodontyczne i ortodontyczno-chirurgiczne z kłami zatrzymanymi – przegląd piśmiennictwa
Anna Paradowska‑Stolarz, Małgorzata Rzepecka‑Skupień, Szymon Chojnowski, Konstanty Sławecki, Beata Kawala
43_2_42_2014.pdf
Zjawisko osteopercepcji u pacjentów zaopatrzonych w implantoprotezy zębowe – przegląd piśmiennictwa
Małgorzata Bielińska, Ryszard Koczorowski
51_2_42_2014.pdf
Antropogeniczne źródła fluoru – wpływ na otaczające środowisko i stan zdrowia człowieka – przegląd piśmiennictwa
Anna Stogiera, Jadwiga Buczkowska-Radlińska
57_2_42_2014.pdf
Dzieci jako ofiary przemocy w rodzinie
Marta Mozol‑Jursza, Elżbieta Paszyńska, Agata Osińska, Andrzej Rajewski, Agnieszka Słopień
63_2_42_2014.pdf
Diagnostyka zatrzymanych kłów górnych – na podstawie piśmiennictwa
Anna Paradowska‑Stolarz, Małgorzata Rzepecka‑Skupień, Janina Szeląg
69_2_42_2014.pdf
Precyzyjne elementy retencyjne – przegląd piśmiennictwa
Natalia Brusiłowicz, Włodzimierz Więckiewicz
77_2_42_2014.pdf
Charakterystyka alkoholowego zespołu płodowego na podstawie przypadku oraz piśmiennictwa
Bożena Szymoniak, Anna Jankowska‑Wika
81_2_42_2014.pdf
Szumy uszne, diagnostyka i terapia na podstawie wybranego piśmiennictwa – doniesienia wstępne
Małgorzata Kozak, Małgorzata Chruściel‑Nogalska, Halina Ey‑Chmielewska
85_2_42_2014.pdf
The Self Adjusting File – przegląd literatury. Nowy system, nowe spojrzenie w głąb systemu korzeniowego?
Hubert Gołąbek, Katarzyna Brus-Sawczuk, Izabela Strużycka
89_2_42_2014.pdf
Trudności diagnostyczne choroby Biermera – opis przypadku
Barbara Molęda‑Ciszewska, Aida Kusiak, Lech Marciszyn
95_2_42_2014.pdf
Sekwencja Pierre Robin: opis przypadku
Joanna Krokos, Paulina Puacz‑Matuszek
99_2_42_2014.pdf
Pilna analgo-sedacja pacjenta z urazem wielonarządowym wykonana przez podstawowy zespół ratownictwa medycznego w warunkach przedszpitalnych – opis przypadku
Marcin Zieliński
103_2_42_2014.pdf
Przewlekłe wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej. Opis przypadku
Izabela Molenda, Zbigniew Kozłowski
107_2_42_2014.pdf
Sprawozdanie z XII Kongresu Stomatologów Polskich
Karolina Gerreth
113_2_42_2014.pdf
Sprawozdanie z zebrania Sekcji Polskiej Członków Akademii Pierre Faucharda
Zbigniew Klimek
117_2_42_2014.pdf
Sprawozdanie z Kongresu IADR/PER 2014 w Dubrowniku
Anna Surdacka
119_2_42_2014.pdf
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 10. rocznicy śmierci prof. dr. hab. med. Stefana Fliegera
Krzysztof Osmola
123_2_42_2014.pdf
Jakość życia związana ze zdrowiem jamy ustnej wśród pacjentów użytkujących protezy całkowite
Małgorzata Gałczyńska‑Rusin, Ryszard Koczorowski
11_1_44_2016.pdf
Wpływ elektronicznych papierosów na żywotność ludzkich fibroblastów dziąseł – wstępne badania in vitro
Iwona Inkielewicz‑Stępniak, Aida Kusiak, Anna Wojtaszek‑Słomińska, Karolina Niska, Barbara Szkarłat
17_1_44_2016.pdf
Dysmorfia płciowa profilu twarzy w analizie cefalometrycznej
Dorota Cudziło, Teresa Matthews‑Brzozowska, Dobrosława Stoczkiewicz
21_1_44_2016.pdf
Analiza pooperacyjnego leczenia protetycznego pacjentów w latach 2002–2015
Wojciech Florjański, Monika Skowron, Joanna Smardz, Włodzimierz Więckiewicz
27_1_44_2016.pdf
Ocena zależności pomiędzy występowaniem próchnicy uzębienia mlecznego a jej rozwojem w zębach pierwszych trzonowych stałych
Kristina Pilipczuk‑Paluch, Joanna Chłapowska, Maria Borysewicz‑Lewicka
33_1_44_2016.pdf
Ocena powtarzalności obrzeża wycisków czynnościowych bezzębnej żuchwy z wykorzystaniem skanera optycznego
Mariusz Glapiński, Zdzisław Krysiński
39_1_44_2016.pdf
Wpływ leczenia ortodontycznego na jakość torów ruchów żuchwy w badaniach instrumentalnych T‑scan i Zebris JMA
Edward Kijak, Bogumiła A. Frączak, Beata Rucińska‑Grygiel
45_1_44_2016.pdf
Zastosowanie MTA w endodoncji – aktualny stan wiedzy
Beata Czarnecka, John W. Nicholson
53_1_44_2016.pdf
Ceramika dentystyczna – od czasów prehistorycznych do technologii CAD/CAM
Bohdan Bączkowski, Elżbieta Wojtyńska, Anna Ziębowicz
59_1_44_2016.pdf
Charakterystyka schorzeń stawów skroniowo‑żuchwowych
Małgorzata Górecka, Małgorzata Pihut, Ewa Ferendiuk
63_1_44_2016.pdf
Rola dynamicznej posturografii komputerowej w diagnostyce wad zgryzu – przegląd piśmiennictwa
Przemysław Kopczyński, Łucja Sobkowska, Teresa Matthews‑Brzozowska
69_1_44_2016.pdf
Alergia kontaktowa w zawodzie technika dentystycznego
Anna Wytrykowska, Maria Prośba‑Mackiewicz, Magdalena Urban, Klaudia Suligowska
73_1_44_2016.pdf
Wpływ diety redukcyjnej na właściwości fizyko-chemiczne i biochemiczne śliny – przegląd piśmiennictwa
Marzena Dąbrowska, Anna Lehmann‑Kalata, Anna Surdacka
79_1_44_2016.pdf
Kompleksowe leczenie popromiennego ubytku tkanek okolicy czołowej
Krzysztof Osmola, Bartosz Mańkowski, Bartosz Kopaczewski, Joanna Bilska‑Stokłosa, Maria Bilińska
83_1_44_2016.pdf
Resorpcja zewnętrzna korzeni drugiego zęba trzonowego szczęki spowodowana nieprawidłowym wyrzynaniem się zęba mądrości
Edyta Sołkiewicz, Jerzy Sokalski, Krzysztof Sidorowicz, Małgorzata Lipińska
87_1_44_2016.pdf
Leczenie protetyczne u pacjentów z akromegalią – opis przypadków
Alicja Winiarska, Ryszard Koczorowski, Marek Ruchała, Krzysztof Michałek
91_1_44_2016.pdf
Ostra białaczka szpikowa w praktyce lekarza dentysty
Aleksandra Wysocka‑Słowik, Barbara Dorocka‑Bobkowska, Lidia Gil
97_1_44_2016.pdf
Implantacja natychmiastowa po minimalnie inwazyjnej ekstrakcji siekacza szczęki złamanego głęboko poddziąsłowo. Implantacja natychmiastowa w strefie estetycznej
Han van Dijk, Joost Brouwers
103_1_44_2016.pdf
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Dental News 2016
Katarzyna Leszczyńska, Ivo Domagała, Paula Hoffman, Anna Świąder
111_1_44_2016.pdf
Ocena progu elektropobudliwości miazgi zębów u pacjentów powyżej 55. roku życia
Katarzyna Barczak, Monika Szmidt, Agnieszka Witek, Jadwiga Buczkowska‑Radlińska
11_2_43_2015.pdf
Zasady stosowania stałych uzupełnień protetycznych u pacjentów ze schorzeniami przyzębia na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych
Andrzej Gala, Edyta Furtak, Grażyna Wiśniewska
17_2_43_2015.pdf
Ocena właściwości grzybobójczych wybranych preparatów stosowanych do płukania kanałów korzeniowych zębów
Katarzyna Kot, Magdalena Kaczała, Mariusz Lipski
25_2_43_2015.pdf
Częstość występowania zespołu pieczenia jamy ustnej u pacjentów Poradni Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na podstawie 9-letniej obserwacji
Lech Marciszyn, Aida Kusiak
31_2_43_2015.pdf
Wpływ rodzaju źródła światła na efekty termiczne generowane podczas reakcji polimeryzacji kompozytu płynnego przeznaczonego do techniki „bulk fill”
Sebastian Pryliński, Joanna Kleczewska, Kinga Bociong, Agnieszka Pacyk, Monika Domarecka, Jerzy Sokołowski
35_2_43_2015.pdf
Wykorzystanie kamery termowizyjnej nowej generacji do oceny wpływu sił ortodontycznych na dziąsło
Anna Wojtaszek‑Słominska, Aida Kusiak, Monika Sawicka, Roman Smierzchalski, Dariusz Swistulski, Ariel Dzwonkowski, Tomasz Barnert
43_2_43_2015.pdf
Zachowania prozdrowotne 12- i 13-letnich dzieci łódzkich objętych miejskim programem profilaktyki próchnicy
Agnieszka Bruzda‑Zwiech, Joanna Szczepańska, Aleksandra Hilt, Magdalena Wochna‑Sobańska
49_2_43_2015.pdf
Wpływ górnej protezy całkowitej i środków adhezyjnych na odczuwanie smaku
Olaf Gruca, Dominika Janas, Anna Kubica, Maciej Masny, Irena Mospan, Maciej Pluciński, Jacek Kasperski
57_2_43_2015.pdf
Ocena preparatu ślinozastępczego Biotene u pacjentów z suchością jamy ustnej
Magdalena Jaroszuk-Rogal, Anita Ilków, Magdalena Szymczyk, Magdalena Ożóg, Jacek Kasperski
63_2_43_2015.pdf
Współczesne możliwości odbudowy uzębienia u starszych bezzębnych pacjentów
Ryszard Koczorowski, Jolanta Sielska
67_2_43_2015.pdf
Przegląd metod badania zmian erozyjnych zębów
Tomasz Stefański, Piotr Malara, Anna Kloc‑Ptaszna, Lidia Postek‑Stefańska
75_2_43_2015.pdf
Przegląd technik i współczesnych możliwości irygacji kanałów korzeniowych
Hubert Gołąbek, Patrycja Duszkiewicz, Aneta Szutowska, Ewelina Mielko, Izabela Strużycka
85_2_43_2015.pdf
Wypełnienie wsteczne kanałów korzeniowych po resekcji wierzchołka korzenia – przegląd piśmiennictwa
Michał Heigelmann, Anna Wędrychowicz‑Welman, Adrian Szafiński, Tomasz Kuszczak
93_2_43_2015.pdf
Promowanie zdrowia jamy ustnej dzieci przedszkolnych – materiały edukacyjne
Maria Borysewicz‑Lewicka, Karolina Gerreth, Piotr Gmerek
99_2_43_2015.pdf
Zastosowanie elastycznych materiałów do wyścieleń protez ruchomych w leczeniu bezzębnych pacjentów w wieku podeszłym
Rafał Brożek
103_2_43_2015.pdf
Wybrane metody chirurgicznego leczenia mnogich recesji dziąsłowych – opis przypadków
Tomasz Kuszczak, Jakub Dyba, Kamila Gryniewicz
111_2_43_2015.pdf
Odległe leczenie endodontyczne zębów stałych u osób dorosłych po złamaniu poprzecznym korzeni – opis przypadków
Magdalena Czarnek‑Małaczyńska, Agnieszka Borucka‑Rostek, Hanna Napiontek‑Kubanek
115_2_43_2015.pdf
Natychmiastowa implantacja i obciążenie implantów w strefie estetycznej
Tiziano Testori, Fabio Scutella
123_2_43_2015.pdf
Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI – sprawozdanie
Monika Żmuda
125_2_43_2015.pdf
Sprawozdanie z Zebrania Członków Sekcji Polskiej Akademii Pierre Faucharda
Zbigniew Klimek
127_2_43_2015.pdf
Związek pomiędzy chorobami błony śluzowej jamy ustnej a paleniem tytoniu w populacji Polski północnej
Lech Marciszyn, Aida Kusiak, Adrian Maj
11_2_44_2016.pdf
Wybór między opcjami leczenia ortodontycznego – aspekt bioetyczny
Dorota Cudziło, Małagorzata Pobol‑Aidi, Maja Matthews‑Kozanecka
17_2_44_2016.pdf
Nieinwazyjne badanie parametru rozciągliwości niestymulowanej śliny pełnej u kobiet ciężarnych – doniesienie wstępne
Elżbieta Kubala, Danuta Lietz‑Kijak, Artur Perz, Tomasz Lipski, Paulina Strzelecka, Barbara Stępniak, Edward Kijak, Piotr Skomro, Marta Grzegocka, Łukasz Kopacz, Krystyna Lisiecka‑Opalko
23_2_44_2016.pdf
Zaburzenia czynnościowe narządu żucia jako przyczyna dolegliwości bólowych w obrębie twarzoczaszki
Ewa Ferendiuk, Małgorzata Pihut, Małgorzata Górecka
29_2_44_2016.pdf
Opieka stomatologiczna nad dziećmi w wieku żłobkowym na terenie miasta Poznania
Karolina Gerreth
35_2_44_2016.pdf
Źródła komórek macierzystych w obrębie jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa
Rafał Brożek, Maciej Kurpisz, Ryszard Koczorowski
41_2_44_2016.pdf
Streptococcus mutans i Enterococcus faecalis jako ważne patogeny jamy ustnej
Monika Łukomska‑Szymańska, Beata Zarzycka, JaninaGrzegorczyk, Konrad Półtorak, Jerzy Sokołowski, Barbara Łapińska
47_2_44_2016.pdf
Możliwości wykorzystania nanotechnologii w stomatologii
Dominika Sypniewska‑Kawka, Elżbieta Paszyńska
53_2_44_2016.pdf
Zastosowanie laserów w stomatologii
Monika Urbaniak, Rafał Wiench
59_2_44_2016.pdf
Całkowite protezy nakładowe oparte na strukturach belkowych implantów śródkostnych
Ryszard Koczorowski
65_2_44_2016.pdf
Zastosowanie lasera CO2 10600 nm w leczeniu przerostu brodawkowatego błony śluzowej podniebienia – opis przypadku
Magdalena Kiedrowicz, Renata Samulak‑Zielińska, Mariusz Suwała, Elżbieta Dembowska
73_2_44_2016.pdf
Zmiany w jamie ustnej w typie dystroficznym pęcherzowego oddzielania się naskórka – opis dwóch przypadków klinicznych
Natalia Kryszan, Maria Borysewicz‑Lewicka, Justyna Opydo‑Szymaczek
79_2_44_2016.pdf
Grzybica rzekomobłoniasta jako powikłanie miejscowego leczenia liszaja płaskiego klobetazolem
Adrian Królak, Natalia Lewkowicz
85_2_44_2016.pdf
Fluoroza zębów u pacjentki po przeszczepie nerki – opis przypadku
Małgorzata Gołąbek, Marzena Dąbrowska, Anna Surdacka
95_2_44_2016.pdf
Doroczny Światowy Kongres Stomatologiczny FDI 2016 w Poznaniu
Alicja Winiarska
101_2_44_2016.pdf
6. Kongres Implantoprotetyczny BEGO Semados®
Tomasz Musiał
105_2_44_2016.pdf
Akademia Pierre Faucharda podczas Światowego Kongresu FDI w Poznaniu
Elżbieta Mierzwińska‑Nastalska, Katarzyna Gerreth, Zbigniew Klimek
107_2_44_2016.pdf
Ocena prawdopodobieństwa klinicznej skuteczności terapii empirycznej zakażeń grzybiczych błony śluzowej jamy ustnej
Mariusz Bochniak, Aida Kusiak
11_1_45_2017.pdf
Ocena potencjału diagnostycznego śliny – w aspekcie chorób przyzębia oraz zmian w obrębie śródbłonka naczyniowego
Jakub Dyba, Marcin Lenkowski, Anna Surdacka
21_1_45_2017.pdf
Analiza zaburzeń zgryzu u uczniów powiatu kolskiego
Agnieszka Sikorska, Kornela Cieślik, Teresa Matthews-Brzozowska
27_1_45_2017.pdf
Wpływ nawyków higienicznych i dietetycznych na stan zdrowia jamy ustnej u młodzieży liceów patronackich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – badanie ankietowe i kliniczne
Kacper Nijakowski, Mateusz Pelec, Maria Człapowska, Anna Kurhańska-Flisykowska, Anna Surdacka
35_1_45_2017.pdf
Współczesne osiągnięcia w dostarczaniu fluorku w stomatologii klinicznej
John W. Nicholson
43_1_45_2017.pdf
Metody oceny integracji implantów zębowych z tkanką kostną – przegląd piśmiennictwa
Małgorzata Bielińska, Ryszard Koczorowski
51_1_45_2017.pdf
Zakończenie wzrostu kości czaszki trzewnej a termin implantacji w strefie estetycznej – przegląd systematyczny
Paweł D. Fudalej, Piotr S. Fudalej
57_1_45_2017.pdf
Zaburzenia rozwojowe szkliwa i ich związek z występowaniem próchnicy zębów – przegląd piśmiennictwa
Magdalena Ogińska, Justyna Opydo-Szymaczek
65_1_45_2017.pdf
Wady i zalety wypełniania kanałów gutaperką termoplastyczną – przegląd piśmiennictwa
Anna Gmerek, Mariusz Lipski
71_1_45_2017.pdf
Zastosowanie protez typu overdenture wspartych na belkach w leczeniu bezzębia żuchwy
Małgorzata Idzior-Haufa, Wiesław Hędzelek
77_1_45_2017.pdf
Biomarkery choroby Alzheimera w ślinie – przegląd piśmiennictwa
Marta Bekalarska-Dębek, Marzena Dąbrowska, Anna Surdacka
83_1_45_2017.pdf
Augmentacja kości z wykorzystaniem mezenchymalnych komórek macierzystych – przegląd piśmiennictwa
Rafał Brożek, Maciej Kurpisz, Ryszard Koczorowski
89_1_45_2017.pdf
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą piezohydrodynamiczną z modyfikacją własną – opis przypadków
Grzegorz Ziętek, Ryszard Koczorowski
97_1_45_2017.pdf
Rehabilitacja protetyczna pacjenta z zespołem Kelly’ego – opis przypadku
Sebastian Farmas, Andrzej Gala
105_1_45_2017.pdf
Reinkluzja zęba 55 zaobserwowana w badaniu metodą tomografii stożkowej – opis przypadku
Katarzyna Denkiewicz, Bartosz Samczyk, Tomasz Tomaszewski, Ingrid Różyło-Kalinowska
113_1_45_2017.pdf
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej profesora Rudolfa Sarrazina
Małgorzata Idzior-Haufa
117_1_45_2017.pdf
Rudolf Willi Sarrazin (1906–1974)
Ryszard Koczorowski
119_1_45_2017.pdf
Ocena stężeń wybranych białek ostrej fazy po zabiegu augmentacji zębodołu materiałem kościozastępczym R.T.R.
Ewa Czechowska, Marek Kuras, Jerzy Sokalski
11_2_45_2017.pdf
Wpływ pokrycia powierzchni cementów szkło‑jonomerowych powłoką nanokompozytową na ich wybrane właściwości
Agata Szczesio, Krzysztof Sokołowski, Joanna Nowak, Kinga Bociong, Karolina Kopacz, Jerzy Sokołowski
21_2_45_2017.pdf
Komputerowa analiza zwarcia w grupie osób z akromegalią
Alicja Winiarska, Ryszard Koczorowski, Marcin Winiarski
31_2_45_2017.pdf
Badanie wytrzymałości na zrywanie wybranych magnesów o różnej sile przyciągania
Natalia Brusiłowicz, Weronika Huss, Włodzimierz Więckiewicz
37_2_45_2017.pdf
Opis metodyki badania klinicznego pacjentów z zaburzeniami stawów skroniowo‑żuchwowych według klasyfikacji DC/TMD
Anna Sójka, Jakub Pilarski, Wiesław Hędzelek
45_2_45_2017.pdf
Ocena skuteczności stosowania wybranych leków przeciwbólowych po zabiegach operacyjnego usuwania zatrzymanych dolnych trzecich zębów trzonowych
Katarzyna Błochowiak, Adrian Szafiński, Kamila Gryniewicz, Jerzy Sokalski
49_2_45_2017.pdf
Analiza pacjentów leczonych protetycznie we wrocławskiej klinice w latach 2006–2013 z powodu urazów twarzoczaszki
Włodzimierz Więckiewicz, Wojciech Florjański, Gniewko Więckiewicz, Andrzej Małysa
59_2_45_2017.pdf
Zaburzenia lipidowe u pacjentów z rakiem jamy ustnej i leukoplakią – przegląd piśmiennictwa
Andrzej Kołciuk, Paweł J. Zawadzki, Izabela Strużycka
65_2_45_2017.pdf
Postępowanie kliniczne i wykonawstwo laboratoryjne protez ruchomych z użyciem technologii CAD/CAM – przegląd piśmiennictwa
Sebastian Farmas, Andrzej Gala
71_2_45_2017.pdf
Elektroniczne papierosy a jama ustna
Dominika Cichońska, Aida Kusiak
81_2_45_2017.pdf
Zwiększenie objętości dziąseł – przegląd piśmiennictwa
Anna Bartkowiak, Włodzimierz Łojewski
85_2_45_2017.pdf
Terapia ortodontyczna zaburzeń zębowo‑zgryzowych u dorosłych z dysplazją obojczykowo‑czaszkową – przegląd piśmiennictwa kazuistycznego
Marta Worona, Teresa Matthews-Brzozowska
91_2_45_2017.pdf
Właściwości urządzeń polimeryzacyjnych wykorzystywanych w stomatologii odtwórczej na podstawie przeglądu piśmiennictwa
Szymon Kubanek, Marta Strykowska, Beata Czarnecka
97_2_45_2017.pdf
Ciężkie zapalenie jamy ustnej związane z zespołem Stevensa-Johnsona
Katarzyna Błochowiak, Bartłomiej Kamiński, Henryk Witmanowski, Jerzy Sokalski
101_2_45_2017.pdf
Martwica bifosfonianowa kości szczęk – przegląd piśmiennictwa i opis przypadków
Maciej Włodarczyk, Piotr Radziszewski, Maciej Podsiadło, Emil Kalinowski, Jerzy Reymond
107_2_45_2017.pdf
Sprawozdanie z 1. Europejskiego Kongresu – International Congress of Oral Implantologists i 10. Międzynarodowego Kongresu PSI/ICOI
Monika Żmuda
115_2_45_2017.pdf
105 Swiatowy Kongres Stomatologiczny FDI w Madrycie – sprawozdanie
Rafał Brożek
119_2_45_2017.pdf
Propagacja fal akustycznych drogą przewodnictwa kostnego poprzez śródkostne wszczepy stomatologiczne oraz zęby u pacjentów zaopatrzonych w tytanowe implanty zębowe
Małgorzata Bielińska, Ryszard Koczorowski
11_1_46_2018.pdf
Rak podstawnokomórkowy skóry głowy i szyi w materiale Oddziału Chirurgii Szczękowo‑Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w latach 2006–2015. Analiza umiejscowienia zmian z uwzględnieniem wieku i płci pacjentów
Maciej Włodarczyk, Emil Kalinowski, Eliza Burska, Piotr Radziszewski, Maciej Podsiadło, Jerzy Reymond
19_1_46_2018.pdf
Wchłanianie wody przez wybrane materiały polimerowe, stosowane w stałych i ruchomych protezach zębowych — badania eksperymentalne
Rafał Brożek, Elżbieta Paszyńska, Ryszard Koczorowski, Barbara Dorocka‑Bobkowska
25_1_46_2018.pdf
Ocena zjawiska użytkowania elektronicznych papierosów wśród 10–11-latków — badania wstępne
Adrian Maj, Aida Kusiak, Anna Wojtaszek‑Słomińska, Jolanta Kalinowska, Tomasz Zdrojewski, Klaudia Suligowska
31_1_46_2018.pdf
Skłonność do leczenia stomatologicznego — doniesienie wstępne
Mateusz Tomaszewski, Maja Matthews‑Kozanecka
35_1_46_2018.pdf
Analiza wskaźnika BMI u dzieci z nabytymi i wrodzonymi wadami zgryzu — doniesienie wstępne
Wiktoria Kubiak, Renata Turska‑Malińska, Joanna Szczot, Kaja Dolatowska, Anna Iwanow, Anna Ficek, Teresa Matthews‑Brzozowska
43_1_46_2018.pdf
Higiena protez oraz stosowanie środków i akcesoriów ją wspomagających u użytkowników płytowych protez ruchomych — badania kliniczne i ankietowe
Małgorzata Rabiega, Justyna Otulakowska‑Skrzyńska, Szymon Rzątowski
51_1_46_2018.pdf
Wykorzystanie wskaźników w diagnostyce dysfunkcji skroniowo-żuchwowych
Anna Sójka-Makowska, Magdalena Nowak, Yasmin Bartosik, Wiesław Hędzelek
59_1_46_2018.pdf
Rola brodawczaka ludzkiego w patologii jamy ustnej — przegląd piśmiennictwa
Dominik Radzki, Karolina Baiduk, Martyna Burzyńska, Anhelina Lisai, Katarzyna Machut, Aleksandra Pańszczyk, Mariusz Bochniak, Aida Kusiak
67_1_46_2018.pdf
Polekowe zmiany błony śluzowej jamy ustnej o charakterze owrzodzeń
Irena Duś‑Ilnicka, Kamila Horeglad, Małgorzata Radwan‑Oczko
75_1_46_2018.pdf
Mukopolisacharydozy w świetle piśmiennictwa i stomatologicznych badań klinicznych
Damian Drążewski, Anna Surdacka
81_1_46_2018.pdf
Woda pitna jako źródło fluorków w Polsce
Justyna Opydo‑Szymaczek, Joanna Chłapowska, Marta Konieczna, Nicole Kromolicka, Maria Borysewicz‑Lewicka
89_1_46_2018.pdf
Stwardnienie rozsiane i implikacje stomatologiczne — przegląd piśmiennictwa
Kacper Nijakowski, Anna Surdacka, Anna Kurhańska‑Flisykowska, Marzena Wyganowska‑Świątkowska
95_1_46_2018.pdf
Występowanie lęku u pacjentów leczonych stomatologicznie
Monika Skowron, Martyna Waliczek, Przemysław Nowak, Włodzimierz Więckiewicz
101_1_46_2018.pdf
Preparaty do płukania kanałów korzeniowych o właściwościach chelatujących oraz dezynfekujących — przegląd piśmiennictwa
Anna Gmerek, Mariusz Lipski
106_1_46_2018.pdf
Przypadek gruczolaka wielopostaciowego podniebienia
Natasza Czajkowska, Olga Dembek, Magdalena Lisiak‑Myszke
115_1_46_2018.pdf
Profesor zw. dr hab. n. med. Barbara Perzyna, 1923–2017
Teresa Matthews‑Brzozowska
120_1_46_2018.pdf
Profesor zw. dr hab. n. med. Maria Kobylańska, 1920–2018
Anna Surdacka, Włodzimierz Łojewski
122_1_46_2018.pdf
Insulinoterapia przy użyciu osobistej pompy insulinowej oraz lepsze wyrównanie glikemii związane z mniejszą akumulacją płytki nazębnej u dorosłych chorych na cukrzycę typu 1
Mateusz Tarnowski, Anna Duda‑Sobczak, Dorota Zozulińska‑Ziółkiewicz, Marzena Wyganowska‑Swiątkowska
139_2_46_2018.pdf
Biopsja wargowych gruczołów ślinowych w diagnostyce zespołu Sjögrena — doświadczenia własne
Katarzyna Błochowiak, Marzena Wyganowska‑Świątkowska
145_2_46_2018.pdf
Analiza mięśni narządu żucia u dzieci z problemami neurologicznymi
Roksana Malak, Krzysztof Gawriołek, Joanna Borek, Agnieszka Górna, Joanna Samborska, Dorota Sikorska, Marcin Kasperkowicz, Ewa Mojs, Agata Czajka‑Jakubowska, Włodzimierz Samborski
151_2_46_2018.pdf
Stomatologiczne zachowania prozdrowotne dzieci pięcioletnich — badanie ankietowe rodziców
Renata Śniatała, Karolina Gerreth, Dominika Wychowaniec, Maria Borysewicz‑Lewicka
157_2_46_2018.pdf
Związek stanu zapalnego tkanek dziąseł z pośrednimi wykładnikami insulinooporności u dorosłych osób z cukrzycą typu 1 — badanie przekrojowe
Mateusz Tarnowski, Anna Duda‑Sobczak, Dorota Zozulińska‑Ziółkiewicz, Marzena Wyganowska‑Swiątkowska
165_2_46_2018.pdf
Osiągnięcia w dziedzinie żywic kompozytowych w stomatologii klinicznej
Szymon Kubanek, Beata Czarnecka, John W. Nicholson
173_2_46_2018.pdf
Biomechaniczne aspekty leczenia stomatologicznego z użyciem kompozytów wzmocnionych włóknem (FRC)
Rafał Brożek, Ryszard Koczorowski, Barbara Dorocka‑Bobkowska
179_2_46_2018.pdf
Stomatologiczne przygotowanie pacjenta do zabiegu transplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych (HCT) na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych
Agnieszka Bogusławska-Kapała, Kazimierz Hałaburda, Izabela Strużycka
186_2_46_2018.pdf
Współczesne poglądy na temat leczenia periimplantitis — przegląd piśmiennictwa
Magdalena Nowak, Szymon Kubanek, Wiesław Hędzelek
194_2_46_2018.pdf
Rodzaje i charakterystyka standardowych wkładów koronowo‑korzeniowych — przegląd piśmiennictwa
Agata Kolenda, Rafał Ziarkowski
202_2_46_2018.pdf
Wpływ palenia tytoniu na wybrane właściwości fizykochemiczne śliny — przegląd piśmiennictwa
Dominika Cichońska, Aida Kusiak
208_2_46_2018.pdf
Niefluorkowe systemy do remineralizacji zębów
Elżbieta Paszyńska, Tomasz Dąbkowski, Katarzyna Leszczyńska, Justyna Otulakowska-Skrzyńska, Szymon Rzątowski, Anna Pawłowska-Lis, Aneta Olszewska, Anna Ratoń, Maria Gawriołek
220_2_46_2018.pdf
Ślina jako płyn biologiczny w diagnostyce chorób ogólnoustrojowych — przegląd piśmiennictwa
Kacper Nijakowski, Anna Surdacka
225_2_46_2018.pdf
Fotofunkcjonalizacja: rehabilitacja pełnego łuku zębowego z natychmiastowym obciążeniem — opis przypadku
Marco Roy, Adam Piosik, Wieslaw Hedzelek
235_2_46_2018.pdf
Olbrzymi gruczolak wielopostaciowy podniebienia
Katarzyna Błochowiak, Bartłomiej Kamiński, Marzena Wyganowska-Świątkowska
244_2_46_2018.pdf
Wielokanałowe drugie zęby przedtrzonowe szczęki — opis przypadków
Kacper Nijakowski, Aleksandra Klimek, Kinga Andrysiak, Zuzanna Dorawa, Filip Fagiewicz, Karolina Soboczyńska, Anna Surdacka
248_2_46_2018.pdf
Zastosowanie materiału elastycznego do podścieleń protez ruchomych w leczeniu protetycznym pacjentów w wieku senioralnym z rozszczepem podniebienia — opis przypadku
Zbigniew Kucharski
255_2_46_2018.pdf
Przewlekłe zapalenie drobnych gruczołów ślinowych u pacjentki z liszajem twardzinowym — opis przypadku
Adrian Królak, Natalia Lewkowicz
261_2_46_2018.pdf
Halitoza — etiologia, diagnostyka i leczenie — przegląd piśmiennictwa
Magdalena Nowak, Wiesław Hędzelek
213_2_46_2018.pdf
7. Międzynarodowy Kongres BEGO SEMADOS w Warszawie — sprawozdanie
Katarzyna Konieczna‑Piżuch
269_2_46_2018.pdf
Zastosowanie przedsionkowej płyty policzkowej w leczeniu stłoczeń dolnego łuku zębowego — opis przypadku
Agata Tuczyńska, Małgorzata Rassumowska-Acquasante, Joanna Kurpik
45_1_48_2020.pdf
Wpływ naparu z rumianku na fibroblasty dziąsłowe w warunkach in vitro
Sylwia Klewin‑Steinböck, Agnieszka Nowak‑Terpiłowska, Marzena Wyganowska‑Świątkowska
11_1_48_2020.pdf
Test Saliva Check Mutans w ocenie ryzyka próchnicy
Joanna Chłapowska, Tamara Pawlaczyk‑Kamieńska, Maria Borysewicz‑Lewicka
17_1_48_2020.pdf
Wpływ komunikacji ortodonta‑pacjent na satysfakcję z leczenia ortodontycznego
Marta Worona, Michalina Nowakowska, Olga Fudalej, Patrycja Przybylska, Teresa Matthews‑Brzozowska
20_1_48_2020.pdf
Wyniki badań epidemiologicznych dotyczących występowania próchnicy zębów w populacji dzieci 6-letnich i 12-letnich w województwie lubuskim
Maria Borysewicz‑Lewicka, Karolina Gerreth, Kinga Andrysiak, Joanna Chłapowska
25_1_48_2020.pdf
Zmiany pochodzenia naczyniowego w tkankach przyzębia okołowierzchołkowego — diagnostyka kliniczna i radiologiczna
Wojciech Eliasz, Kinga Kubiak
30_1_48_2020.pdf
Ocena skuteczności wybielania zębów żywych oraz wpływ substancji czynnej na tkanki zęba — przegląd piśmiennictwa
Sylwia Budnik, Natalia Potempa, Anna Surdacka
35_1_48_2020.pdf
Nadliczbowy siekacz w żuchwie — opis przypadku
Michalina Nowakowska, Olga Fudalej, Marta Worona
40_1_48_2020.pdf
Problemy periodontologiczno‑zębowe w zespole Ehlersa‑Danlosa — przegląd
Michał Kicerman, Marianna Frankiewicz, Teresa Matthews‑Brzozowska
63_2_48_2020.pdf
Ocena świadomości prozdrowotnej studentów V roku kierunku lekarsko-dentystycznego w kontekście pracy ergonomicznej
Kacper Nijakowski, Anna Lehmann, Kacper Łaganowski, Anna Surdacka
67_2_48_2020.pdf
Ortodontyczne mini implanty w interdyscyplinarnym leczeniu pacjentów z chorobą przyzębia – obserwacje własne
Przemysław Kopczyński, Marcin Różański, Maja Matthews-Kozanecka, Ewa Mojs, Teresa Matthews-Brzozowska
74_2_48_2020.pdf
Ocena satysfakcji pacjentów użytkujących uzupełnienia ruchome w zależności od rodzaju protez i czasu ich użytkowania
Anna Sójka-Makowska, Magdalena Dyba, Yasmin Bartosik, Mariusz Pryliński
80_2_48_2020.pdf
Zęby nadliczbowe – miejsca występowania, epidemiologia, korelacja pomiędzy występowaniem zębów nadliczbowych a wybranymi czynnikami predysponującymi oraz wykrywanie zębów nadliczbowych
Katarzyna Błochowiak, Filip Rutawski, Aleksandra Stojanowska
86_2_48_2020.pdf
Charakterystyka i klasyfikacje ankylozy stawów skroniowo-żuchwowych na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych
Jurand M. Mackiewicz, Anna Starzyńska
90_2_48_2020.pdf
Heterogeniczność fibroblastów
Sylwia Klewin-Steinböck, Marzena Wyganowska-Świątkowska
96_2_48_2020.pdf
Potencjalne geny predysponujące do rozwoju prognatyzmu żuchwy – przegląd piśmiennictwa
Michał Kliński, Oskar Komisarek
102_2_48_2020.pdf
Obturacyjny bezdech senny (OBS) w powiązaniu z terapią ortodontyczną – przegląd polskiego piśmiennictwa
Marta Malińska, Teresa Matthews-Brzozowska
108_2_48_2020.pdf
Próchnica wczesnego dzieciństwa, ocena wpływu na rozwój narządu mowy – przegląd piśmiennictwa
Oskar Komisarek, Michał Kliński, Ivo Domagała
111_2_48_2020.pdf
Ekstruzja ortodontyczna zęba po urazie z wykorzystaniem aparatu zdejmowanego (aparato–protezy) – opis przypadku
Tomasz Przybył, Marta Dyszkiewicz-Konwińska
115_2_48_2020.pdf
Transmigracja kła dolnego – opis przypadku
Marta Worona, Michalina Nowakowska, Olga Fudalej, Patrycja Przybylska, Agata Tuczyńska
119_2_48_2020.pdf
Stabilność posturalna u pacjentów ze zdrowymi stawami skroniowo‑żuchwowymi — badania wstępne
Weronika Kawałkiewicz
11_1_47_2019.pdf
Estetyka uzębienia oraz leczenie ortodontyczne wśród kandydatów do zawodowej służby wojskowej
Joanna Kurpik, Agata Tuczyńska, Maja Matthews‑Kozanecka, Teresa Matthews‑Brzozowska
17_1_47_2019.pdf
Odbudowa zębów leczonych endodontycznie z użyciem wkładów koronowo‑korzeniowych — przegląd piśmiennictwa
Yasmin Bartosik, Anna Sójka‑Makowska, Magdalena Nowak, Wiesław Hędzelek
23_1_47_2019.pdf
Otyłość — epidemia XXI wieku
Jakub Dyba, Magdalena Nowak, Anna Surdacka
29_1_47_2019.pdf
Satysfakcja pacjenta ze świadczeń stomatologicznych
Cieślik Kornela, Anna Surdacka
36_1_47_2019.pdf
Rola witaminy D w chorobach przyzębia — przegląd piśmiennictwa
Maciej Raczkowski, Filip Michalak
41_1_47_2019.pdf
Wybrane związki chloru stosowane w stomatologii
Beata Kurczoba
45_1_47_2019.pdf
Wykorzystanie laserowej przepływometrii dopplerowskiej w diagnostyce stanu miazgi i tkanek okołowierzchołkowych — opis przypadku
Wojciech Eliasz
52_1_47_2019.pdf
Występowanie zaburzeń oddechowych, szkodliwych nawyków i dysfunkcji narządu żucia u dzieci szkolnych z nadwagą i otyłością
Renata Turska‑Malińska, Teresa Matthews‑Brzozowska
77_2_47_2019.pdf
Wpływ otyłości na częstość występowania wad zgryzu u dzieci
Renata Turska‑Malińska, Teresa Matthews‑Brzozowska
82_2_47_2019.pdf
Analiza telerentgenogramów dzieci z zespołem Downa
Joanna Kurpik, Maja Matthews‑Kozanecka
85_2_47_2019.pdf
Rozwój żuchwowego obszaru spojenia żuchwy u ludzi
Marzena Wyganowska‑Świątkowska
91_2_47_2019.pdf
Metody usuwania złamanych narzędzi z kanałów korzeniowych — opis przypadków i przegląd piśmiennictwa
Wojciech Eliasz, Marta Mrall-Wechta, Anna Surdacka
100_2_47_2019.pdf
Pacjent z hemofilią w gabinecie stomatologicznym — przegląd piśmiennictwa
Sylwia Budnik, Natalia Potempa, Anna Surdacka
105_2_47_2019.pdf
Zgryz a postura ciała
Patrycja Przybylska, Przemysław Kopczyński, Teresa Matthews‑Brzozowska
110_2_47_2019.pdf
Compliance, adherence, concordance, medical recollination — czyli jak poprawić efektywność i bezpieczeństwo leczenia stomatologicznego
Łukasz Lewkowicz, Jacek Kasperski, Magdalena Wyszyńska, Martyna Waliczek, Przemysław Nowak
113_2_47_2019.pdf
Rehabilitacja protetyczna pacjenta z uzębieniem resztkowym z wykorzystaniem systemu Rhein 83 — opis przypadku
Agata Kolenda, Rafał Ziarkowski
120_2_47_2019.pdf
Kompleksowe fizjoterapeutyczne podejście do pacjenta z dysfunkcjami aparatu ruchu, żucia i mowy
Renata Śleboda, Patrycja Rąglewska, Jan Pyska
125_2_47_2019.pdf
Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Szkoleniowa „Wielopłaszczyznowe ujęcie estetyki twarzy” — sprawozdanie
Teresa Matthews‑Brzozowska
130_2_47_2019.pdf
Część studencka Międzynarodowej Konferencji Naukowo‑Szkoleniowej „Wielopłaszczyznowe ujęcie estetyki twarzy” — raport
Oskar Komisarek
132_2_47_2019.pdf
Wpływ użytego uszczelniacza kanałowego, cementu i irygacji alkoholem izopropylowym na siłę łączenia wkładów z włókna szklanego z zębiną korzeniową
Yasmin Bartosik, Anna Sójka-Makowska, Mariusz Pryliński, Wiesław Hędzelek
11_1_49_2021.pdf
Korekta ust metodą sześciu kroków
Justyna Gmyrek-Mamak, Katarzyna Grocholewicz
18_1_49_2021.pdf
Wpływ wizerunku lekarza na jego relacje z pacjentem – badania ankietowe
A. Maj, T. Juźków, B. Nawrocka, A. Kinowski, A. Cydejko, D. Cichońska, A. Kusiak
26_1_49_2021.pdf
Zmiany w budowie twarzowej części czaszki u pacjentów z rozszczepem podniebienia – na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych
Alicja Zawiślak
30_1_49_2021.pdf
Stan zdrowia jamy ustnej pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi
Maciej Raczkowski
37_1_49_2021.pdf
Ekstrakcja zęba siecznego dolnego u pacjentów z I klasą – przegląd piśmiennictwa kazuistycznego
Karolina Łukaszewicz, Teresa Matthews-Brzozowska
42_1_49_2021.pdf
Regulacja AQP3,5 i NF-κB przez EGCG w raku jamy ustnej, jeden z możliwych mechanizmów
Abdelmounaim Errachid, Michal Nohawica, Marzena Wyganowska-Świątkowska
46_1_49_2021.pdf
Wpływ dyslipidemii na zapalenie przyzębia
Agata Ossowska, Aida Kusiak, Mariusz Bochniak
50_1_49_2021.pdf
Chirurgiczne leczenie kamicy ślinianki podżuchwowej – opis przypadku
Janusz Goch, Elżbieta Smolak, Marzena Wyganowska-Świątkowska
55_1_49_2021.pdf
Leczenie ortodontyczne z wykorzystaniem ekstrakcji zęba siecznego żuchwy – opis przypadku
Karolina Łukaszewicz, Agata Tuczyńska, Teresa Matthews‑Brzozowska
103_2_49_2021.pdf
Przegląd piśmiennictwa dotyczącego mechanizmów sygnałowych kontroli transkrypcji i translacji genów systemu aktywacji plazminogenu
Michał Nohawica, Marzena Wyganowska‑Świątkowska
88_2_49_2021.pdf
Ocena związku zapalenia dziąseł i poziomu hemoglobiny glikowanej z aktywnością fizyczną osób dorosłych z cukrzycą typu 1
Jakub Lipski, Anna Duda‑Sobczak, Marzena Wyganowska‑Świątkowska
73_2_49_2021.pdf
Wpływ chlorheksydyny i cetylopirydyny na stan przyzębia u pacjentów z cukrzycą typu 1
Jakub Lipski, Anna Duda‑Sobczak, Marzena Wyganowska‑Świątkowska
78_2_49_2021.pdf
Choroby przyzębia u osób z udarem
Min Ling, Chih-Yu Chou, Yue Ling
83_2_49_2021.pdf
Stan zdrowia jamy ustnej pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi
Maciej Raczkowski
94_2_49_2021.pdf
Wpływ użytkowania systemów podgrzewania tytoniu (Heated Tobacco Products – GLO, IQOS) na stan tkanek jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa
Krystian Matusz, Natalie Górna
99_2_49_2021.pdf
Profesor Geoffrey Shaw – wspomnienie
Anna Kurhańska-Flisykowska
109_2_49_2021.pdf
Holistyczne spojrzenie na style i rodzaje śpiewu w kontekście funkcji i fizjologii aparatu głosowego oraz potrzeb wyrazowych człowieka
Aleksandra Kazimiera Koczurko, Iwona Kowalkowska
9_1_50_2022.pdf
Gimnastyka Tai-Chi Chuan jako pomoc w rehabilitacji kręgosłupa u stomatologów
Dorota Ferenc-Kopeć
15_1_50_2022.pdf
Leczenie przemieszczenia krążka stawowego bez zablokowania w stawach skroniowo-żuchwowych – przegląd piśmiennictwa
Małgorzata Pobudek-Radzikowska
21_1_50_2022.pdf
Niechirurgiczne możliwości poprawy biotypu dziąsła w aspekcie chorób przyzębia
Sylwia Klewin-Steinböck, Marzena Wyganowska
27_1_50_2022.pdf
Postępowanie z ortodontycznie indukowaną fenestracją oraz obnażeniem korzenia górnego trzonowca – opis przypadku
Tsu-Yun Chen, Chia-Hui Wu, Sylwia Klewin-Steinböck
33_1_50_2022.pdf
Podwójny mesiodens w uzębieniu mieszanym – opis przypadku
Oliwia Jagiełło, Julia Kasprzycka, Sylwia Klewin-Steinböck, Marzena Wyganowska
38_1_50_2022.pdf
Pilomatrixoma, guz macierzy mieszka włosa – opis przypadku
Janusz Goch, Elżbieta Smolak, Marzena Wyganowska
42_1_50_2022.pdf
Analiza problemów studentów stomatologii związanych ze studiowaniem w czasie pandemii COVID‑19 – badania ankietowe
Dominika Cichońska, Maria Czubak, Marta Friedrich, Dominika Komandera, Patryk Mucha, Joanna Sobczak, Jakub Wiraszka, Adrian Maj, Dariusz Świetlik, Aida Kusiak
57_2_50_2022.pdf
Zmiany patologiczne na języku
Małgorzata Grzegorczyk, Klara Muszyńska, Angelika Podlak, Sylwia Klewin‑Steinböck
65_2_50_2022.pdf
Pogłębienie przedsionka i poszerzenie strefy dziąsła – wskazania i komplikacje
Julia Kasprzycka, Oliwia Jagiełło, Sylwia Klewin-Steinböck
73_2_50_2022.pdf
Rola fluoru w fizjologii i patologii tkanki kostnej
Patrycja Różak, Marcin Stępień, Sylwia Klewin-Steinböck
79_2_50_2022.pdf
Usunięcie implantów w żuchwie przed planowaną radioterapią uzupełniającą w procesie leczenia raka płaskonabłonkowego jamy ustnej – opis przypadku
Nicola Kokowicz, Mateusz Tarnowski, Marzena Liliana Wyganowska
88_2_50_2022.pdf
Implantacja natychmiastowa przy użyciu szablonu wraz ze sterowaną regeneracją tkanek jako postępowanie z wyboru w leczeniu powikłań po urazach w strefie estetycznej – opis przypadku
Mateusz Tarnowski, Filip Tyliszczak
93_2_50_2022.pdf
Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.